een

 

DWARS DOOR INDIE

met het eskadron pantserwagens

 

 

 

1

sawahs, klappers,

djatibossen, suiker, peloppers, TNI, Humber, kikker, 15cwt, kali, Belanda, ajam,

tempat, passar,

pisang, baboe,

rampokkers,

karbouw, kampong,

djongos, andjing,

nassi, merdeka,

moesson, sersan . . .

 

 

 

? Doea Koentji 2015