Twee Sleutels

de twee sleutels

een soldaat in Nederlands-Indië

 

Twee sleutels, hoezo twee sleutels?

 

Op 3 december 1946 wordt er te Leiden een militaire parade gehouden voor Z.K.H. Prins Bernhard ter gelegenheid van de viering van het tachtigjarig bestaan van de Vereniging tot vrijwillige oefening in den wapenhandel Pro Patria. (Wiki), een onderdeel van het Leidse Studenten Corps, tegenwoordig LSV Minerva. (Wiki).

Landelijk kennen we een dergelijke organisatie onder de naam studentenweerbaarheid.

 

Aan deze parade neemt ook het 4e eskadron deel. Na afloop is het gehele eskadron te gast op sociëteit Minerva, omdat het eskadron is geadopteerd door Pro Patria. Deze adoptie is tot stand gekomen naar een suggestie van reserve 2e luitenant Heukensfeldt Jansen aan zijn Leidse vrienden, die vervolgens deze suggestie overnamen en verwerkelijkten. Uit handen van de praeses van Pro Patria ontving de eskadronscommandant een smeedwerk als adoptie geschenk: de twee gekruiste sleutels van het Leidse stadswapen. (Wiki)

 

Dit embleem van de gekruiste sleutels, rood op een wit schild, zou op de wagens van het 4e eskadron worden aangebracht.

 

(bron: Jhr. M.W.C. de Jonge in Vier Eeuwen Nederlandse Cavalerie blz. 63)

 

Inmiddels is een soortgelijk schild ook aangebracht op de Humber die bij het Cavalerie-museum te Amersfoort staat. De wagens in Nederlands-Indië droegen een recht schild, zonder de afgehoekte bovenzijde en de holle zijkanten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de terugkeer in Nederland werd het eskadron op 31 maart 1950 in Leiden door een erewacht van Pro Patria ontvangen. Na een kranslegging bij het monument voor gevallenen, waarbij de gesneuvelde kame- raden werden herdacht, marcheerde het eskadron met Pro Patria naar het stadhuis waar het werd ontvangen door de burgemeester. Daarna was er de ontvangst op sociëteit Minerva door het Collegium van het Leids Studenten Corps en het bestuur van Pro Patria , waarna het eskadron kon genieten van de gastvrijheid van de studenten, zoals het dat ook drie jaar geleden voor zijn vertrek naar Indië had gedaan.

De cirkel is weer rond.

 

Mijn vader voor een Humber Scout Car MK II met daarop het embleem met

de twee sleutels, 'doea koentji' in het Maleis.

 

 

De Humber MK IV bij het Cavalerie Museum te Amersfoort

(omwille van de vrijheid)

 

Het Stadswapen van Leiden