&Literatuur

&literatuur

4e eskadron Paw

 

 

Mijn Ruiters. Jhr mr M.W.C. de Jonge Kolonel der Cavalerie b.d.

Zierikzee. 2008

 

Helder geschreven en overzichtelijk standaardwerk over de verrichtingen van het 4e eskadron, geschreven door de toenmalige bevelhebber (en toen nog) ritmeester De Jonge.

Met veel verduidelijkende documentatie en een korte nabeschouwing.

 

 

'De ritmeester', zoals mijn vader hem altijd is

blijven noemen, heeft nog gesproken op de

crematieplechtigheid van mijn vader.

Ook waren een aantal van zijn oude wapen-

broeders aanwezig.

Mijn vader was al een aantal jaren overleden

voordat dit boek verscheen en hij heeft het

jammergenoeg dus niet meer kunnen lezen.

Hij zou het 'geweldig' hebben gevonden

 

Wel verschenen tijdens zijn leven was een artikel over de verrichtingen van het 4e eskadron op Java van de hand van de ritmeester, opgenomen als een hoofdstuk in het overzichtswerk van J.A.C. Bartelsen, waarvan mijn vader me een kopie heeft gegeven. Dit artikel is min of meer te lezen als een voorproefje van

Mijn Ruiters.

 

Rechts een kopie uit dit artikel van een kort

stukje waarin mijn vader wordt genoemd.

Een foto van de hierin genoemde uitleen-

bibliotheek staat in de header van deze pagina,

met rechtsmijn vader.

 

uit: Vier eeuwen Nederlandse

Cavalerie van J.A.C. Bartels. Vol. 2. blz 74.

 

Op blz 152 van Mijn Ruiters is hetzelfde stukje

met gewijzigde tekst te lezen.

 

 

 

 

 

Belevenissen van een Stormpionier.

Gerard van de Laak. Hengelo

 

Een gedigitaliseerde (pdf) versie van dit boek

is te downloaden van de website van de

schoonzoon van de schrijver.

 

De belevenissen van het eskadron gezien door de

ogen van een stormpionier.

 

Inhoud:

- Opkomst en opleiding miliaire dienst.

- De reis per troepentransportschip naar Indië.

- Gedocumenteerd verslag van de 1e en 2e

politionele actie.

- Een register van namen van degenen die bij het

4e eskadron hebben gediend.

- 170 authentieke foto's.

 

Mijn vader heeft mijn zus en mij elk een exemplaar

cadeau gegeven.

 

 

 

 

 

Het laatste grote gevecht in Indië

Frans C. Hazekamp. Aspekt. 2011.

 

Geschreven door de voormalige batterijofficier

van de B-batterij van 1-12 RVA.

 

flaptekst (gedeelte):

'In Het laatste grote gevecht in Indië wordt een

levendig beeld geschetst van wat aan beide

zijden voorafging aan de aanval, de verwarrende

vierdaagse strijd zelf, de inmenging van de hoogste

militaire leiding in dit lokale incident en de politieke

gevolgen, zowel in Batavia als in Den Haag.'

 

'Ten tijde van de aanval op Solo (Soerakarta) bevond

ritmeester De Jonge, vrijgesteld van de dagelijkse

leidingvan het eskadron, zich als commandant van het

Commando Stadsbeveiliging Solo in die stad en wordt

op de laatste dag van het gevecht '... zeer passend

uit een netelige situatie gered door een pantserwagen

van mijn eigen eskadron' (Mijn Ruiters. 297).'

 

Het 4e eskadron speelt een belangrijke rol bij deze

gevechten en dit recent verschenen boek is dan ook

o.a. aan de leden van dit eskadron opgedragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldaat Overzee

Ton Schilling e.a. Smit Hengelo 1947.

 

'Het is dan ook niet verwonderlijk dat bijvoorbeeld het

boek Soldaat Overzee uit 1947 een tamelijk roos-

kleurigbeeld schetst van stoere Nederlandse soldaten in een

vijandige, maar toch ook exotische omgeving. Het werd

een groot succes, zowel in Indië als in Nederland.

Dat kwam vooral doordat het boek door de Nederlandse

soldaten in de Oost als geschenk aan hun ouders,

verloofden en echtgenoten werd gegeven. Enige

tienduizenden exemplaren kwamen zo terecht bij

Nederlandse huisgezinnen.'

(uit: Trouw. 22-04-1995).

 

 

 

 

 

 

Onze Jan in Indië

Gerard van der Lee, Res 1e Lt b.d.

White Elephant Publishing 2015

 

Net verschenen. Geschreven als algemeen sfeerbeeld

van Jan Soldaat in Indië, zijn denken, zijn ervaringen.

Geïllustreerd met tekeningen gemaakt door hemzelf.

 

Veel verduidelijkt het beeldende verhaal Zinvol Geweld,

waarin Gerard van der Lee zijn eigen ervaringen be-

schrijft. Eveneens met tekeningen van eigen hand.

Het geeft een duidelijk beeld van de spanningen

bij het dagelijkse patrouillerijden met Humber, 15 Cwt en

Ford Lynx, de 'wegsweep', 'Mijn ruiters waren ook zo'.

Gerard diende bij de het derde eskadron, 1e peloton,

tweede afdeling Huzaren van Boreel te Madioen, Oost-

Java.

Ik geef hierbij enkel de mij bekende literatuur die betrekking heeft op het 4e eskadron.

 

Verder verwijs ik naar een tweetal werken die een algemeen sfeer-

beeld geven van zowel de tijd als het denk- klimaat van Jan Soldaat in Indië